Zorgeloos leren

OutlookInsight streeft ernaar dat de privacy van ieder die haar website bezoekt gerespecteerd wordt. Met verkregen persoonsgegevens zal OutlookInsight dan ook zorgvuldig omgaan.

Identiteit en contactgegevens OutlookInsight

OutlookInsight is een handelsmerk van Bequaam.com B.V. (Dreefzicht 4, 4261 KJ Wijk en Aalburg) en bij Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 63791269. Het algemene e-mailadres is info@outlookinsight.nl.

Gebruik en bewaren gegevens

U kunt deze website anoniem bezoeken. Als u geïnteresseerd bent in een product of dienst van OutlookInsight, vragen wij (onder andere) om uw (bedrijfs)naam, emailadres en uw telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens om u informatie over onze dienstverlening en/of producten te verschaffen en om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst. Om u een factuur te kunnen sturen vragen wij u uw adresgegevens in te vullen. Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Waarom

OutlookInsight verwerkt uw persoonsgegevens voor navolgende doeleinden:

  • voor verzending van onze nieuwsbrieven en mailingen;
  • om u te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven indien dit benodigd is voor de uitvoering van onze dienstverlening;
  • om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst;
  • om onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
  • om u te informeren over wijzigingen in wetgeving en dienstverlening;
  • indien OutlookInsight hiertoe wettelijk verplicht is.

Hoe lang

OutlookInsight zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen re realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/of wettelijk bewaarplicht geldt zullen wij uw gegevens gedurende die termijn bewaren.

Delen

OutlookInsight verkoopt uw gegevens niet aan derden. Zij zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties en/of bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst waarin een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.

Links

Deze website kan links naar andere websites en diensten bevatten. OutlookInsight is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. Wij adviseren u altijd de privacy verklaring van de betreffende website te lezen.

Inzien, aanpassen, verwijderen

U hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen en voor welk doel. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. U kunt ons bellen (nummer: 06-51139398), e-mailen (e-mailadres: info@outlookinsight.nl) of laat het ons weten per post.

Beveiliging

OutlookInsight neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings‑)maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact op met OutlookInsight of via e-mailadres OutlookInsight. U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens)

Wijziging privacy verklaring

Wij kunnen deze privacy verklaring wijzigen en/of aanvullen. Raadpleegt u deze privacy verklaring dan ook regelmatig, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Cookiebeleid/statistiek

Om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers en de dienstverlening te verbeteren, verzamelen en analyseren wij informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Wij analyseren deze gegevens ten behoeve van trends en statistieken. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. De cookies bestaan uit een standaard internet technologie die geen personen identificeren en slechts computers herkennen. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. De gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om het u gemakkelijk te maken op de website van OutlookInsight.